Monday, November 21, 2011

ဗုဒၶါႏုႆတိပြားျခင္း၏ အက်ုဳိးတရား

ဦးဇင္း ကုိယ္လူအမ်ားစုက ဘာသာေရးနဲ႕ပတ္သတ္လာရင္ အားနည္းတယ္လုိ႕ေျပာက်ပါတယ္။အမွန္ကုိ၀င္ခံရရင္ အားနည္းတာအမွန္းပါပဲ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ဦးဇင္းဘာသာေရးကုိ မလုပ္ျဖစ္တာ၄ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါျပီး။အေၾကာင္းကေတာ့၂၀၀၇ခုႏွစ္ေလာက္ထဲကျဖစ္ပါတယ္ဘာေရးဘက္ကုိဘုရား၀တ္ျပဳတာေမတၱာပုိ႕သတာေလာက္ႏွင့္ရဟန္းတုိ႕က်င့္ရာမယ္။၀ိနည္းတရားေတြေလာက္ပဲအာရုံးျပဳကာ ႏုိင္ငံေရးဘက္ကုိေရာက္သြားလုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။တစ္ျခားေသာ အေၾကာင္း အရာေတြမရွိပါဘူး။
ျပည္ပေရာက္တဲ့ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ လူငယ္ေတြကလည္း အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တုိ႕ကုိ ဆုံးမၾသ၀ါဒေလးမ်ား ေပးပါဆုိေတာ့ ဦးဇင္း စဥ္စားမိပါတယ္။ကုိယ္တုိင္း မျပည့္စုံပဲ သူမ်ားကုိ ဆုံးမဖုိဆုိရာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။အဲဒီေတာ့ လူငယ္ေတြ ဘာသာ သာသနာႏွင့္ပတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ စာေရးျပီး ေမးၾကကြာ ဦးဇင္းတက္ႏုိင္သေလာက္ ေျဖးေပးမယ္လုိ႕ အာမခံလုိက္ေတာ့ ဒါယိကာေလးတစ္ေယာက္က ေမးလာပါတယ္။အရွင္ဘုရား တပည္ေတာ္ကုိ ဗုဒၶါႏုႆတိ နဲ႕ပတ္သတ္ျပီး ေျပာျပေပးပါဆုိေတာ့ ဦးဇင္းတုိ႕ ျမတ္ဗုဒၶါဂုဏ္ေတာ္ေတြက ဗုဒၶါႏုႆတိ ပြားမ်ားပုံေလးကုိ အက်ဥ္းခ်ဳံးျပီး ဦးဇင္းေျပာျပပါမယ္။ဦးဇင္းတုိ႕ ျမတ္ဗုဒၶါမွာ လကၡဏာေတာ္ ၾကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ျဖင့္၊ သပၸါယ္လွစြာ ကုိယ္အဂၤါ၀ယ္၊
ပါရမီေတာ္အဟုန္ ကုိယ္လုံးျခံဳ၍၊ မႊမ္းထုံသင္းၾကဴ……
သယမၻဴဟု ဥာဏ္တူကင္းလတ္ အရဟတ္ျဖင့္၊
သတ္ျဖတ္ခပင္း ကိေလရွင္းသား…..
ဥာဏ္ရင္းမဟာ ကရုဏာႏွင့္ သမၼာသေမၺာဓိ အစရွိလတ္၊
ဥာဏ္ေတာ္ျမတ္၏ ကိန္း၀ပ္စံေပ်ာ္၊ ခႏၶာေပၚ၀ယ္၊
ဘြဲ႕ေတာ္ “ဗုဒၶ” တင္ပါရသည္……ေလာကထြဋ္ထား ျမတ္ဘုရား ဆုိတဲ့ အလကၤာ အတုိင္း တုႏႈိင္းယွဥ္၍မရေသာ ဂုအဂၤါၾကီး၊ငယ္သြယ္ကုိ ပုိင္းဆုိင္တဲ့ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေက်းဇူးတရားကုိ ေအာင္ေမ့ျပီး ဗုဒၶါႏုႆတိ ပြားမ်ားၾကည့္ညုိလုိက္ၾကေအာင္။
ဒီေနရာမွာ ဦးဇင္းတစ္ခုေျပာခ်င္းတာက မႏၱေလးျမဳိ႕ မဟာဂႏၱာရုံေက်းဇူးေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ၏-ဗုဒၶါႏုႆတိဘာ၀နာ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္အဓိပၸါယ္ပုိ႕၍ ျပည့္စုံေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ဒါယိကာေလေက်နပ္မယ္လုိ႕ ဦးဇင္းထင္ပါတယ္။
  • လကၡဏာေတာ္ၾကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ျဖင့္ အသပၸါယ္ဆုံးလည္းျဖစ္ျခင္း။
  • ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းတုိင္း၌ ေကာင္းမႈပါရမီေတာ္တုိ႔က လႊမ္းျခံဳ၍ မႊမ္းထုံထားျခင္း။
  • ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စေသာ ကိေလသာတုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္နုိင္ေသာ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္ေတာ္ကုိ ရျခင္း။
  • သတၱ၀ါတုိ႔၏ အေပၚ၌ သနား ၾကင္နာကရုဏာၾကီးမားျခင္း။
  • အလုံးစုံကုိ အကုန္သိႏုိင္ေသာ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ကုိ ရျခင္း။
ဤဂုဏ္ေတာ္တုိ႔၏ ကိန္း၀ပ္စံေပ်ာ္ရာ ခႏၶာကုိယ္ေပၚ၌သာ “ဗုဒၶ” ဟု ဘြဲ႔နာမည္ေတာ္ကုိ တင္ထုိက္ပါ၏ထုိ႔သုိ႔ “ဗုဒၶ” ဘြဲ႔နာမည္ေတာ္ တင္ထုိက္ေသာ ေယာက်ာ္းျမတ္သည္သာ လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတုိ႔၏ အထြဋ္အထိပ္ထားရေသာ ျမတ္ဘုရား ျဖစ္၏။ဤအဓိပၸါယ္ကုိ ဖတ္မွတ္၍ျပီးေသာအခါ..တေလာကလုံး၏ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဗုဒၶျမတ္စြာကုိ မွန္းဆ အာရုံျပဳ၍ လက္အုပ္ခ်ီကာ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးေသာ လကၤာကုိ ရြတ္ဖတ္၍ ဂုဏ္ေတာ္ပြားလုိက္လ်င္ အားရဖြယ္ေကာင္း အရသာပုိ၍ ရွိပါလိမ့္မည္။
ဒီလကၤာေလးက..ဗုဒၶါႏုႆတိဘာ၀နာ(အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ)စာအုပ္ေလးထဲက.ဦးဇင္းဖတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ဦးဇင္းဂုဏ္ေတာ္ပြားတဲ့အခါ..ဒီလကၤာေလးကုိ ရြတ္ဖတ္ျပီး ဗုဒၶျမတ္စြာကုိ အာရုံျပဳပါလုိက္ပါ
ျပီးေတာ့မွ…
ကိေလသာကင္းစင္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊
ျဗဟၼာနတ္လူတုိ႔၏ပူေဇာ္အထူးကုိခံယူေတာ္မူထုိက္ေသာျမတ္စြာဘုရား၊

မဟာကာရုဏိေကာ
-သနားျခင္းၾကီးစြာမဟာကရုဏာေတာ္ႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊
ဘုန္းေတာ္၆စုံ၊ေက်းဇူးဂုဏ္ႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊

သစၥာ ၄ပါး၊ တရားအလုံးစုံကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ မွန္ကန္စြာ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊…
..
ဗုဒၶါႆတိ ပြားမ်ားလုိက္ရင္..ဗုဒၶျမတ္စြာကုိ ၾကည္ညိဳသဒၶါစိတ္ေတြ အရင္ထက္ ပုိအားေကာင္းလာမယ္..ျပီးေတာ့ ဘယ္လုိဦးတည္ခ်က္နဲ႔ ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ေနရတာလည္းဆုိတာ ပုိသိလာမယ္..လုိ႔ ဦးဇင္းယုံၾကည္တယ္။ျမတ္စြာဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ ပူေဇာ္ေနရျခင္း အေၾကာင္းဟာ..ေလာကီ စည္းစိမ္ ရာထူးေတြ…အတြက္ ဆုေတာင္းဖုိ႔ရာ…မဟုတ္ဘူး။ဦးဇင္းတုိ႔အတြက္ သစၥာ ၄ ပါးတရားေတာ္ေတြကုိ ေဟာေျပာေပးထားခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ေအာက္ေမ့ သတိရျခင္းနဲ႔..ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ေနရတာပါပဲ။
ဒါယိကာေလေရ ကုိယ္ကံေကာင္းဖုိ႔ရာအတြက္ပဲ ဘုရားကုိ ပူေဇာ္ေနျခင္းဟာ..ကုိယ့္အတြက္ သာသနာပ ဆန္သြားမယ္ေနာ္၊ဒီေတာ့ အဲလုိမဟုတ္ပဲ…တေလာကလုံးအား.. သစၥာတရားေတြ သိေစတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရားအျဖစ္ ပူေဇာ္လုိက္မယ္ဆုိရင္..ဦးဇင္းတုိ႕ဟာ.သာသနာတြင္းလူ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ဒါယိကာေလးတုိ႕အားအတြက္သာသနာတြင္းျဖစ္ဖုိ႔ရန္၊ျမတ္စြာဘုရားကုိပူေဇာ္ေနျခင္းဟာ..အရင္ထက္ ဦးတည္ခ်က္မွန္ကန္ေအာင္ ဒီ ဗုဒၶါႏုႆတိဘာ၀နာ လကၤာေလးကုိ က်က္ထားလုိက္ေပါ့ ဒါယိကာေလေရ။ေနာက္မ်ားမွာပဲ စာရွည္ရွည္ေရးမယ္ တစ္ျခားအလုပ္ေလးေတြ ရွိေသလုိ ခြင့္ျပဳပါအုံး။
စာေရး ဖ်ာပုံ နဒီ

No comments:

Post a Comment