Friday, February 26, 2010

မိဘဂုဏ္(၁၂)ပါး ဂုဏ္ေတြသိေတာ့ပိုျပီးေလးစားတက္လာတာေပါ့။

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ေသာဏနႏၵဇာတ္လာ မိဘဂုဏ္(၁၂)ပါး။
၁။ မိဘ ဆိုတာ ကိုးကြယ္ရာ ျဗဟၼာျဖစ္ေတာ့သည္။
၂။ သြန္သင္ျပသ ဆိုဆံုးမ မိဘ ဆရာ ျဖစ္ေတာ့သည္။
၃။ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္ မိဘဆို လွဴကို လွဴရမည္။
၄။ အိမ္ေစာင့္ အိမ္ဦး နတ္ျမတ္ထူး အထူးပူေဇာ္မည္။
၅။ ျခင္ဆီရိုးထဲ လြန္စြာကဲ ခ်စ္လည္းခ်စ္ၾကသည္။
၆။ ေမြးဖြားပို႔ေဆာင္ ဤလူ႔ေဘာင္ ဂုဏ္ေရာင္လင္းေစသည္။
၇။ ႏို႔ခ်ိဳ တိုက္ေကၽြး ေမြးျမဴေပး အေလးထားရမည္။
၈။ ယုယ ၾကင္နာ ပိုးပမာ ေမြးရွာခဲ့ၾကသည္။
၉။ ပူပန္ၾကီးစြာ ေစာင့္ေရွာက္ကာ ကာကြယ္ေပးၾကသည္။
၁၀။ ေလာကအေၾကာင္း လူ႔အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းညႊန္ျပသည္။
၁၁။ ယုယပိုက္ေထြး ေခ်ာ့ျမွဴေပး ေႏြးေထြး ၾကင္နာသည္။
၁၂။ ရတဲ့ ဥစၥာ သားသမီးဖို႔ပါ ေဖြရွာ ထိန္းသိမ္းသည္။

မိဘတို႔သည္ သားသမီးအေပၚတြင္ မည္မွ်ေကာင္းေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစေသာ စာသားမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ သားသမီးတို႔သည္ မိဘကို ပစ္ပယ္၍ ဘိုးဘြား ရိပ္သာ သို႔ပို႔ထားၾကသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ သားသမီးမ်ားက မိဘတို႔ကို ေစာ္ကားၾကသည္၊ ထိုသို႔သာ သားသမီးမ်ားက မိဘကိုေစာ္ကားေနလွ်င္ ငရဲေရာက္မည္မွာ ဧကန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ရေလေအာင္ လူတိုင္းသိရွိျပီး လိုက္နာႏိုင္ရန္ေရးသားလိုက္ရပါသည္။ အထက္ပါစာသားမ်ား၏ အက်ယ္ရွင္းလင္းခ်က္မွာ
၁။ သားသမီးအေပၚတြင္ ထာဝစဥ္ ေမတၱာထားေသာေၾကာင့္ ျဗဟၼာ ျဖစ္ပါသည္.
၂။ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဒီလိုစား၊ဒီလိုသြား၊ဒီလိုေန ဟူ၍ သင္ၾကားျပသေပးေသာေၾကာင့္လက္ဦးဆရာ ျဖစ္သည္။
၃။ မိဘသည္ ရပ္ေဝးတြင္ စီးပြားရွာ၍ သားသမီးကိုေကၽြးေမြးသည္။သားသမီးကလည္း ထိုသို႔ ျပန္လည္ လုပ္ေကၽြး ထိုက္ေသာ အာဟုေနယ် ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။
၄။ သားသမီး ရွာေဖြသည္ကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ တိုးတက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ ပုဗၸေဒဝတာ ျဖစ္ သည္။
၅။ သားသမီးမေမြးခင္ ကတည္းက ၾကိဳတင္ခ်စ္ခင္လြန္းေသာေၾကာင့္ သုဟဒ ဟုမည္သည္။
၆။ လူျဖစ္ေအာင္ ေမြးဖြားေပးခဲ့ေသာ မိခင္၏ ဂုဏ္ကို ဇေနတၳိ ဟုေခၚသည္။
၇။ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးခဲ့ေသာ မိခင္၏ ဂုဏ္ကို ေပါသက ဟုေခၚသည္။
၈။ ယုယၾကင္နာစြာ ေမြးဖြားေပးခဲ့ေသာ မိခင္၏ဂုဏ္ကို ေပါေသႏၱ ဟုေခၚသည္။
၉။ အျမဲတစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ အာပါဒက ဟုမည္သည္။
၁၀။ လူအေၾကာင္း၊ေလာကအေၾကာင္းကိုမိဘမ်ား သိသမွ် သားသမီးမ်ားသိရေအာင္ ေျပာျပေသာေၾကာင့္ ဒေႆတာရ ဟုေခၚသည္။
၁၁။ သားသမီးမ်ားကို ေခ်ာ့ေျပာ၊နားဝင္ေအာင္ ေျပာေသာေၾကာင့္ ေတာသယႏၱိ ဂုဏ္မည္သည္။
၁၂။ ကိုယ္သံုးဖို႔ ရွာထားေသာပစၥည္းကို ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္မသံုးရက္ ၊မစားရက္ေအာင္ သားသမီး အတြက္ ခ်န္ထားေသာေၾကာင္ ့ရေသာ ဂုဏ္ကို ေဂါပယႏၱိ ဟုေခၚသည္။

စကားခ်ပ္။ ။ ပါဠိစာေပကို မ်ားစြာ ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ ႔ေသာ ပါဠိစာသားမ်ားမွားယြင္းမႈ ရွိခဲ့ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္၏ အမွားပင္ျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံအပ္ပါသည္။ ဘာသာေရးစာအုပ္တစ္အုပ္မွ ျပန္လည္ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမင့္ျမတ္သူတို႕ ၏စံအိမ္ *

သတိလြတ္ေနတဲ့စိတ္ဟာ
အိမ္စုတ္အိမ္ညံနဲ႕တူတယ္။
* သတိၿမဲေနတဲ့စိတ္ဟာ
အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းနဲ႕တူတယ္။
* သတိအေစာင့္အေရွာက္
ကိုယ့္စိတ္မွာခ်ထားႏိုင္တဲ့အခိုက္
* အရိယာစံအိမ္မွာ
ကိုယ္ေခတၱေနခြင့္ရေနပါတယ္။

* စိတ္ဓာတ္အရည္အေသြးနိမ့္က်ရင္
ဘ၀အဆင့္အတန္းနိမ့္က်မယ္။
* စိတ္ဓာတ္အရည္အေသြးျမင့္မားရင္
ဘ၀အဆင့္အတန္းျမင့္မားတယ္။
* ဘ၀အဆင့္အတန္းျမင့္မားခ်င္ရင္
စိတ္ဓာတ္အရည္အေသြးျမင့္တင္ေပးရမယ္။
* စိတ္ဓာတ္အရည္အေသြးျမင့္မားဖို႕အတြက္
သတိပဌာန္တရားကိုအားထုတ္ရမယ္။

* သက္မဲ့အာရုံတစ္ခုကိုႏွစ္သက္ရင္
အဲဒီသက္မဲ့အာရုံဟာက
ကိုယ့္ရဲ႕ေၾကြးရွင္ပဲ။
* သက္ရွိအာရုံတစ္ဦးဦးးကိုတပ္မက္ရင္
အဲဒီသက္ရွိအာရုံဟာ
ကိုယ့္ရဲ႕ေၾကြးရွင္ပဲ။
* ေၾကြးယူထားၿပီဆိုရင္ေတာ့
ေၾကြးရွင္ကိုေအာက္က်ိဳ႕ ခယရေတာ့မွာပါပဲ။

* ျမင့္ျမတ္တဲ့စံအိမ္တစ္ခုဆိုတာ
အေစာင့္အေရွာက္ေကာင္းရမယ္။
ေၾကြးၿမီ ေရာဂါကင္းရွင္းရမယ္။
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အဆင္ေျပရမယ္။
* ရွာေဖြရုန္းကန္ေနရျခင္းမရွိဘဲ
အရာရာၿပီးျပည့္စံုေနရမယ္၊
သြားလမ္းလာလမး္ေျဖင့္တန္းၿပီး
စိတ္ေအးခ်မး္ၾကည္ေမြ႕ ဖြယ္အတိၿပီးေနရမယ္။

အရွင္ဆႏၵာဓိက (ေရႊပါရမီေတာရ)

Wednesday, February 3, 2010

Feb 3, ခ်စ္ေသာမ်က္စိျဖင္႕ ရႈၾကရေစ

လူဆိုတာကို ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ Definition ေပးမလဲဟု ေမးရင္း ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာေလးကို ဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္…..။


တစ္ခါမွာ . . . က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းက လူငယ္တစ္စုက ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲ တစ္ဦးထံသြားျပီးေတာ႕ 'သမၼာက်မ္းစာ' ဖတ္ၾကားခ်ီးျမင္႕ပါလို႕ ပန္ၾကားၾကတယ္ ။ ဒီအခါမွာ . . . အၾကီးအကဲက ကမၻာဦးက်မ္း Genesis မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ႕ ထိုသို႕ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသဏၭာန္ ႏွင္႕အညီ လူကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏ . . . ဆိုတဲ႕ စာေၾကာင္းကို ဖတ္ေပးလိုက္တယ္။
ဒီလိုဖတ္ေပးတာကို လူငယ္ေတြက ေတာ္ေတာ္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ၾကတယ္တဲ႕ ။ သိပၸံပညာနဲ႔လည္း အံမ၀င္တဲ႕ ၊ ေခတ္လည္းမမီေတာ့တဲ့ ဒီကမၻာဦးက်မ္းက စာေၾကာင္းကိုမွ ဖတ္ၾကားခ်ီးျမင့္ရသလား၊ ေန႕စဥ္ဘ၀ အတြက္ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္တဲ႕ စာေၾကာင္းေတြ ၊ လူအမ်ားရဲ႕ ကိုယ္မႈ ႏႈတ္မႈေတြမွာ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေစဖို႕ သတိေပးတဲ႕စာေၾကာင္း၊ စာပိုဒ္ေတြအမ်ားၾကီးပါလ်က္နဲ႕ ဒီကမၻာဦးက်မ္းက အယူအဆေဟာင္းၾကီးကိုမွ ေရြးဖတ္ေပးပေလတယ္ . . . စတဲ႕ အျပစ္တင္တဲ႕ အေတြးးေတြနဲ႕ မေက်မနပ္ျဖစ္ၾကတာ ထင္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲ ဖတ္ေပးလိုက္တဲ႕ စာေၾကာင္းက သိပ္ကိုအေရးၾကီးပါတယ္ ။ ဟုတ္တယ္၊ ဘုရားသခင္က လူကို ဖန္ဆင္းတယ္ ။ ဘုရားသခင္က လူေယာက္်ားနဲ႕ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္းတယ္လို႕သာ ကမၻာဦးက်မ္းက ဆိုတာ ဘုရားသခင္က ဂ်ဴးကိုဖန္ဆင္းတယ္ ၊ အာရပ္ကိုဖန္ဆင္းတယ္ ၊ ဂ်ာမာန္ကိုဖန္ ဆင္းတယ္ ၊ ျပင္သစ္ကိုဖန္ဆင္းတယ္ ၊ အဂၤလိပ္ကိုဖန္ဆင္းတယ္လို႕ မေဖာ္ျပဘူး ။
လူေတြဟာ လူေတြကို လူေတြအျဖစ္နဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမင္ၾကမယ္ဆိုရင္ လူမႈျပသ၁နာေတြ ေတာ္ေတာ္နည္းခဲ႕မွာပါ ။ လူေတြဟာ လူေတြကို လူေတြအျဖစ္ မွန္မွန္မျမင္ခဲ့ၾကဘူး ။ လူမ်ိဳးစြဲေတြနဲ႕ ျမင္တယ္ ၊ ဘာသာစြဲေတြနဲ႕ျမင္တယ္ ၊ အသားအရာင္ ၊ အဆင္႕အတန္းခြဲျခားလိုမႈေတြနဲ႕ လူေတြကိုၾကည့္တယ္ ၊ ျမင္တယ္ ။ အစြဲေတြပါလာေတာ႕ အမွန္မျမင္ေတာ႕ဘူး ။ အမွန္မျမင္ေတာ့ ျပသ၁နာေတြျဖစ္တယ္ ၊ ျပသ၁နာေတြကေနျပီး ပဋိပကၡေတြျဖစ္တယ္ ။ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ရင္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာ လူ႕ေလာကမွာ မရႏိုင္ေတာ႕ဘူး ။ ဒါေတြဟာ လူေတြက လူေတြကို မွန္မွန္မျမင္ႏိုင္ၾကလို႕ ျဖစ္ရတာ . . . ။ ဒါေၾကာင့္ . . . ဘုရားသခင္သည္ . . . လူကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏ ဆိုတဲ့ စာေၾကာင္းဟာ အေရၾကီးတဲ႕စာေၾကာင္းျဖစ္တဲ႕ အေၾကာင္းကို အၾကီးအကဲက ရွင္းျပေတာ႕မွ လူငယ္ေတြက ေက်နပ္သြားၾကတယ္လို႕ ေျပာသံၾကားဖူးတာပဲ။
ျမန္မာျပည္က ဗုဒၶစာေပေတြမွာေတာ႕ လူကို ခႏၶာငါးပါး (ရုပ္ ၊ ေ၀ဒနာ ၊ သညာ ၊ သခၤါရ ၊ ၀ိဥာဏ္ ) ရွိသူ . . . ၊ ျမင္မႈ ၊ ၾကားမႈ အစရွိတဲ႕ အတြင္းအပ အာယတန (၁၂)ပါးရွိတဲ႕သူ ၊ ရုပ္သေဘာ ၊ နာမ္သေဘာ ၊ ရုပ္ဓာတ္ ၊ နာမ္ဓာတ္ ေတြရွိတဲ႕သူ အျဖစ္ပဲ ျမင္ျပထားတယ္ ။ ဘယ္လူမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ ၊ ဘယ္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လိုဘာသာမဲ႔သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ဘယ္လိုအသားအေရာင္ပဲရွိတဲ႔လူမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆိုတဲ႕ခႏၶာ၊ အာယတန ရုပ္ဓာတ္ နာမ္ဓာတ္ေတြ စုေ၀းေနတဲ႕ ခႏၶာ ကိုယ္ေတြရွိေနတယ္လို႕ ျမင္တယ္ ။ အဲဒီလို အစုေ၀းျဖစ္ေပၚေနတဲ႕ လူဟာ ေကာင္းတာေတြလုပ္ရင္ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ျဖစ္ေပၚေစမယ္လို႕ ျမင္တယ္ ။ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ ဒီခႏၶာေတြ ၊ ဒီအာယတနေတြ၊ ဒီဓာတ္သေဘာေတြရွိေနတဲ႕အတြက္ လူေတြဟာ လူေတြအခ်င္းခ်င္း ဘာမွ အထင္ေသးစရာ လည္းမရွိဘူး ၊ မုန္းတီးစရာလည္းမရွိဘူးလို႕ျမင္တယ္ ။ ဗုဒၶစာေပေတြမွာ ေတြရတဲ႕ လူနဲ႕ ပတ္သက္တဲ႕အျမင္ဟာ လူမ်ိဳးစြဲ ၊ ဘာသာစြဲ ၊ အေသြးအေရာင္ စြဲေတြကင္းတဲ႕ အျမင္ျဖစ္တယ္ ။ ဒီအစြဲေတြကင္းလြတ္စြာနဲ႕ လူေတြကိုၾကည္႕ျမင္ တတ္ရင္ လူမႈပဋိပကၡေတြ အမ်ားၾကီး ေလ်ာ႕နည္းသြားမွာ . . . ။
Posted by ေခတ္သစ္ at 2:48 PM