Friday, February 26, 2010

ျမင့္ျမတ္သူတို႕ ၏စံအိမ္ *

သတိလြတ္ေနတဲ့စိတ္ဟာ
အိမ္စုတ္အိမ္ညံနဲ႕တူတယ္။
* သတိၿမဲေနတဲ့စိတ္ဟာ
အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းနဲ႕တူတယ္။
* သတိအေစာင့္အေရွာက္
ကိုယ့္စိတ္မွာခ်ထားႏိုင္တဲ့အခိုက္
* အရိယာစံအိမ္မွာ
ကိုယ္ေခတၱေနခြင့္ရေနပါတယ္။

* စိတ္ဓာတ္အရည္အေသြးနိမ့္က်ရင္
ဘ၀အဆင့္အတန္းနိမ့္က်မယ္။
* စိတ္ဓာတ္အရည္အေသြးျမင့္မားရင္
ဘ၀အဆင့္အတန္းျမင့္မားတယ္။
* ဘ၀အဆင့္အတန္းျမင့္မားခ်င္ရင္
စိတ္ဓာတ္အရည္အေသြးျမင့္တင္ေပးရမယ္။
* စိတ္ဓာတ္အရည္အေသြးျမင့္မားဖို႕အတြက္
သတိပဌာန္တရားကိုအားထုတ္ရမယ္။

* သက္မဲ့အာရုံတစ္ခုကိုႏွစ္သက္ရင္
အဲဒီသက္မဲ့အာရုံဟာက
ကိုယ့္ရဲ႕ေၾကြးရွင္ပဲ။
* သက္ရွိအာရုံတစ္ဦးဦးးကိုတပ္မက္ရင္
အဲဒီသက္ရွိအာရုံဟာ
ကိုယ့္ရဲ႕ေၾကြးရွင္ပဲ။
* ေၾကြးယူထားၿပီဆိုရင္ေတာ့
ေၾကြးရွင္ကိုေအာက္က်ိဳ႕ ခယရေတာ့မွာပါပဲ။

* ျမင့္ျမတ္တဲ့စံအိမ္တစ္ခုဆိုတာ
အေစာင့္အေရွာက္ေကာင္းရမယ္။
ေၾကြးၿမီ ေရာဂါကင္းရွင္းရမယ္။
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အဆင္ေျပရမယ္။
* ရွာေဖြရုန္းကန္ေနရျခင္းမရွိဘဲ
အရာရာၿပီးျပည့္စံုေနရမယ္၊
သြားလမ္းလာလမး္ေျဖင့္တန္းၿပီး
စိတ္ေအးခ်မး္ၾကည္ေမြ႕ ဖြယ္အတိၿပီးေနရမယ္။

အရွင္ဆႏၵာဓိက (ေရႊပါရမီေတာရ)

No comments:

Post a Comment