Thursday, January 7, 2010

သူတစ္ပါးႏွင့္ သင္ကုိယ္သင္မႏွိဳင္းယွဥ္ပါနဲ႔။ သူတစ္ပါးႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္လုိက္ျခင္းသည္ သင္ကုိသင္ေစာ္ကားရာေရာက္ပါသည္။


သူတစ္ပါးႏွင့္ သင္ကုိယ္သင္မႏွိဳင္းယွဥ္ပါနဲ႔။ သူတစ္ပါးႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္လုိက္ျခင္းသည္

သင္ကုိသင္ေစာ္ကားရာေရာက္ပါသည္။

မည္သူတစ္ေယာက္ကမွာ ေသာ့တံမပါဘဲ ေသာ့ဂေလာက္ထုတ္လုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အလားတူပါပဲ ဘုရားသခင္ဟာ ေျဖရွင္းလုိ႔မရတဲ့ ျပသာနာေတြကုိ သင္တုိ႔ကုိယ္ ေပးေ၀လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါဘူး။

သင္မေပ်ာ္တဲ့အခါ ဘ၀က သင့္ကုိယ္ ရယ္ေမာ ေလွာ္ေျပာင္ေနလိမ့္မည္။

သင္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့အခါ ဘ၀ကသင္ကုိယ္ျပဳံးျပလိမ့္မယ္။

တစ္ပါးသူကုိယ္ပါ သင္ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့အခါမွေတာ့ ဘ၀က သင့္ကုိယ္ အေလးျပဳပါလိမ့္မည္။

သူတပါး အမွားေတြကုိ ေထာက္ျပ ဆုံးျဖတ္ရတာလြယ္သေလာက္ ကုိယ္ပုိင္ အမွားေတြကုိ သိဖုိ႔ခက္ခဲေနၾကတယ္။

ေျမၾကီးကုိ ေကာ္ေစာနဲ႕ ဖုံးထားတာထက္စာရင္ ဖိနပ္နဲ႕ သင္ေျခေထာက္ကုိ ကာကြယ္ရတာပုိလြယ္ပါလိမ့္မည္။
စခဲ့မိတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကုိ ျပန္ေျပာင္လဲလုိ႕ မရႏုိင္ဘူး။

ဒါေပမယ့္ သင့္ေတာ္မွန္ကန္တဲ့ အစပ်ဳိးမႈကုိေတာ့ လူတုိင္းဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

ျပႆနာတစ္ခုကုိ အေျဖရွင္ႏုိင္မည္သာ စုိရိမ္မႈကုိ အသုံးျပဳေနတာျဖစ္တယ္။

အခြင့္ေရးတစ္ခု လက္လြတ္သြားလုိ႕ ငုိေၾကြးမေနပါနဲ႕။ သင့္ဆီမွာ အခြင့္ေရးေတြ အမ်ားၾကီးရွိေသးတယ္ လုိ႕
ယုံၾကည္လုိက္ပါ။

မ်က္နထား ေျပာလႊဲျခင္းဟာ ေျပာင္းလဲတာမဟုတ္ ပင္မဲ့ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ရင္ဆုိင္ျခင္းဟာ အရာရာကုိေျပာင္လဲေစႏုိင္ပါသည္။

သူတပါးကုိယ္ပဲ ျပစ္တင္ၾကိမ္း၀ါးမေနပါနဲ႔။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိလိုခ်င္ရင္ သင္ကုိယ္သင္ပဲေျပာင္းလဲျပစ္ပါ ။
အမွားေတြၾကဳံလာတဲ့ အခါ အလြန္ပဲခံစားရပါတယ္ ။

ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားၾကာသြားတဲ့ အမွားေတြဟာ ေအာင္ျမင္မႈကုိျဖစ္ေစတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံတုိ႔လည္း ေခၚဆုိနုိင္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment