Tuesday, January 18, 2011

ေကာင္းကင္မဲ့သူမ်ား အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ေရတခြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္ပါ။ ေမတၱာလႊမ္းတဲ့ေရတစက္ဟာ ေဆးဘက္၀င္။ မ်က္ႏွာလုိက္တဲ့ ေရတခြက္ေက်းဇူးမတင္ပါ၊ ပုိေနသူလက္ထဲ လက္လြန္မေရာက္ေစနဲ႔။

No comments:

Post a Comment